Chào mừng bạn đến với Công ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Vân Trường

  • Nền trang con

Thư viện video

Quảng cáo

QC1

Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ

Cập nhật: 14-08-2017 09:41:44 | Tin thị trường | Lượt xem: 144

Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex 

Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) phối hợp với Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex xây dựng dự thảo lấy ý kiến về Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.Theo đó, đối tượng quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu bao gồm: Dự trữ nhà nước, dự trữ sản xuất và dự trữ thương mại (kể cả các kho ngoại quan xăng dầu); Không quy hoạch các kho của lực lượng vũ trang (quân đội, công an) cung cấp xăng dầu trong nội bộ ngành. Phạm vi của Quy hoạch trên cả nước gồm 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quy hoạch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Phương pháp lập quy hoạch là sử dụng các phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, kế thừa, chuyên gia. Tiến độ thực hiện đề án từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 11 năm 2016.
Theo dự thảo Quy hoạch, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước Công nghiệp theo hướng hiện đại; chính trị-xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong giai đoạn sau. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển văn hoá, thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế. Giữ gìn hoà bình, ổn định, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước. Nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Quy hoạch hệ thống dự trữ dầu thô và sản phẩm xăng dầu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành dầu khí Việt nam và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường xăng dầu trong nước. Phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam nhằm bình ổn thị trường tiêu thụ sản phẩm xăng dầu trong nước, ổn định năng lực sản xuất của các nhà máy lọc hóa dầu, bảo đảm an ninh năng lượng. Giảm thiểu các tác hại đối với nền kinh tế trong trường hợp nguồn cung dầu thô và sản phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới có sự giảm bất thường và góp phần tăng hiệu quả kinh tế nhất định trong trường hợp giá dầu trên thế giới tăng đột biến. Phát huy tối đa khả năng của các loại hình dự trữ, đồng thời có thể ứng cứu nhanh nhất trong các tình huống khẩn cấp. Gắn kết yêu cầu phát triển về khối lượng với yêu cầu hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật ngành xăng dầudầu khí. Khai thác và áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng, sử dụng hợp lý quỹ đất và nguồn vốn đầu tư, phát triển hợp lý về quy mô và công suất kho cảng. Đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Hoạch định các chính sách dự trữ phù hợp theo từng giai đoạn phát triển Kinh tế - Xã hội. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong nước tham gia đầu tư, kinh doanh và tính đến yếu tố hội nhập của nền kinh tế.
Mục tiêu chung của Quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội và nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng, hội nhập quốc tế một cách hiệu quả, có tính hiện đại ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực; Xác định nhu cầu xây dựng hệ thống kho cảng xăng dầu trên phạm vi cả nước và khả năng khai thác hệ thống hiện có. Tính nhu cầu xây dựng bổ sung hệ thống kho cảng xăng dầu (quy mô, công suất, địa điểm) trên phạm vi cả nước và các vùng cung ứng trong giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035; Đản bảo an toàn về vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy của toàn hệ thống kho xăng dầu theo các quy định hiện hành; Định hướng cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai các dự án đầu tư xây dựng kho cảng xăng dầu, nâng cao hiệu quả đầu tư và hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp Từ năm 2025, tổng quy mô hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Việt Nam cần đạt tối thiểu 90 ngày nhập ròng, đáp ứng tiêu chí của Tổ chức Năng lượng Quốc tế (IEA).
Định hướng phát triển chung cảu Quy hoạch là phân bố các kho dự trữ tương ứng với nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của các khu vực/vùng. Đối với các kho xăng dầu dự trữ thương mại: Tiến độ phát triển hệ thống kho xăng dầu đầu mối, kho xăng dầu tuyến sau tương ứng với tốc độ tăng nhu cầu của từng khu vực và từng giai đoạn. Đối với các nhà máy lọc dầu: Tiến độ các kho dầu thô (đầu vào) và kho sản phẩm (đầu ra) phù hợp với thiết kế tổng thể về quy mô công suất, tiến độ, cơ cấu sản phẩm. Đối với các kho dự trữ quốc gia: Các nhà máy lọc dầu và các kho đầu mối đều có thể tham gia ứng cứu trong các tình huống khẩn cấp; Tối ưu hóa cung đường vận chuyển dầu thô từ kho dự trữ quốc gia đến các nhà máy lọc dầu.

Copyright © 2016 Công ty Thương mại tổng họp Vân Trường - All right reserved. Powered by Vinaweb